การทดสอบแบบ Static

จากหัวข้อที่แล้วได้พูดถึงการสุ่มตัวอย่างเม็ดพลาสติกเพื่อทำการตรวจสอบ incoming material ด้วยวิธีตรวจสอบอัตราการหลอมไหลของพลาสติกจากเครื่องวัดอัตราการหลอมไหลหรือ Melt flow indexer ในส่วนของหัวข้อนี้เราจะดูการทดสอบแรงดึงด้วยเครื่อง (universal testing machine – UTM) เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ได้จากการนำเม็ดพลาสติกผ่านกระบวนการผลิตและออกมาเป็นเส้นเทปไปจนถึงการสานเป็นกระสอบ การทดสอบเส้นเทป หลังจากเม็ดพลาสติกผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นเส้นเทปเล็กๆ แล้ว เราจะต้องนำชิ้นงานสุ่มมาเพื่อทดสอบแรงดึงของผลิตภัณฑ์ในขั้นนี้ด้วยครับจึงจะแน่ใจได้ว่าเครื่องผลิตเรายังอยู่สภาวะการผลิตที่ดีครับ โดยมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการทดสอบแรงดึงและระยะยืดของเส้นเทปคือ ISO 2062, DIN 538834 โดยขั้นตอนก่อนอื่นคือ– วัดขนาดเส้นเทป ด้วย scale magnifier และ thickness gauge เพื่อวัดขนาดความกว้างและความหนาของเทปตามลำดับ – Tap count โดยใช้ yarn reel และนำเทปที่หมุนได้ไปชั่งที่ yarn balance เพื่อวัดน้ำหนักและบันทึก – ทดสอบแรงดึงของเส้นเทปตามมาตรฐาน จะต้องเตรียมชิ้นงานให้มีระยะ free clamping หรือระยะห่างของตัวจับชิ้นงาน คือ 500 mm และใช้ความเร็วในการดึงอยู่ที่ 250 mm/min การทดสอบเส้นเทปนี้ค่าที่ต้องการคือ ค่าแรงสูงสุด, ค่าแรง cN/dtex, […]

extensometer กับชนิดของ meterial

การทดสอบแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบแรงดึงหรือเครื่อง Universal Testing Machine (UTM) ปกติแล้วจะมีการวัดค่าที่สนใจกันมากคือ ค่าแรงดึง (force) เช่น แรงดึงสูงสุด (maximum force), แรงดึงที่จุด yield, แรงดึงที่จุดขาด (breaking force) เป็นต้น และค่าระยะยืดหรือ elongation เช่น ค่าโมดูลัส (young’s modulus), ระยะยืดที่จุด yield, ระยะยืดที่จุดขาด, และระยะยึดที่จุดใดๆ แต่เนื่องจากชิ้นงานแต่ละชิ้นทำจากวัสดุที่แตกต่างกันบ้างเป็นเหล็ก พลาสติก ยาง คอมโพสิต ทำให้คุณสมบัติของชิ้นงานแตกต่างไป และคุณสมบัติการยืดหยุ่นก็แต่ต่างด้วยเช่น ยืดมาก (ยาง) ยืดน้อยมากๆ (เหล็กกล้า) ดังนั้นแล้วการเลือกอุปกรณ์ในการวัดระยะยืด (extensometer) นั้นสำคัญที่ความละเอียดและช่วงในการใช้งาน รวมถึงข้อจำกัดของลักษณะชิ้นงานด้วย ทั้งนั้นแล้วบริษัทฯ เราและ Zwick/Roell มีทางออกให้กับการทดสอบของลูกค้าด้วย Extensometers ที่มีความหลากหลายพร้อมทั้งความละเอียดที่น่าทึ่งสำหรับตอบสนองการทดสอบแบบง่ายจนถึงซับซ้อนมาก อุปกรณ์วัดระยะยืดแบบสัมผัส contact extensometer Extensometer ชนิดนี้จะทำการวัดโดยจับที่ชิ้นงานทดสอบด้วยระยะ  gauge length […]

เครื่องดทสอบการไหลของพลาสติก

การทดสอบการไหลของพลาสติกสำหรับถุงกระสอบสาน ในกระบวนการผลิตถุงกระสอบสานนั้นมีขั้นตอนย่อยๆ หลายกระบวนการซึ่งได้แก่ การคัดเลือกเม็ดพลาสติกและการผสมเม็ดพลาสติก, การผลิตเส้นเทป, การทอหรือสานกระสอบ, การเคลือบกระสอบ, การพิมพ์, และการตัดเย็บ ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้จะมีการควบคุมคุณภาพอยู่ในตัวของมันเอง ดังนั้นแล้วเราจะเข้ามาดูว่าการควบคุณคุณภาพอะไรที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง Universal Testing Machine และ Melt Flow Indexer บ้าง เรื่องของกระบวนการของการคัดเลือกเม็ดพลาสติกและการผสมสีต่างๆ ในส่วนกระบวนการนี้การควบคุมคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายคือเครื่องทดสอบการหลอมไหลของพลาสติก (Melt Flow Indexer) โดยเมื่อผู้ผลิตได้รับเม็ดพลาสติกที่ผสมแล้วพร้อมค่าทดสอบที่ได้จากผู้ผลิตเม็ดพลาสติก วิธีการตรวจสอบคุณภาพคือ ทำการตรวจสอบความชื้นของพลาสติกก่อน จากนั้นจึงคัดนำตัวอย่างไปทดสอบอัตราการหลอมไหลของพลาสติกด้วยเครื่อง Melt Flow Indexer โดยมาตรฐานการทดสอบที่เกี่ยวข้องคือ ISO 1133, JIS K 7210, ASTM D 1238 และ ASTM D 3364 สำหรับพลาสติกชนิด PVC ซึ่งการทดสอบ Melt Flow แบ่งออกเป็นหลาย Method ดังนี้   การทดสอบ melt flow […]