ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (After Sale Service)

 • คุณ ประวิทย์ เอี่ยมประสงค์

 • ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย

 • +66 (0) 2 - 024 - 8472 - 6

 • +66 (0) 81 - 466 - 2363

 • prawit@scsinstruments.co.th

 • service@scsinstruments.co.th

บริษัท เอสซีเอส อินสทรูเมนท์ จำกัด

 • 178/57 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 33 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 ประเทศไทย

 • +66 (0) 2 024 8472 - 4

 • +66 (0) 2 024 8471

 • sales@scsinstruments.co.th

 • service@scsinstruments.co.th

 • +66 (0) 81 420 1638

 • +66 (0) 89 767 7680

ระบบรับคำรองขอบริการ (Online Service Request System)

ขอลูกค้าส่งข้อมูลให้ครบถ้วนโดยเฉพาะ ชื่อ, อีเมลล์, เบอร์ติดต่อกลับ, Serial number, และอธิบายความผิดปกติของเครื่องเบื้องต้น หรืองานบริการที่ต้องการ เช่น สอบเทียบ เป็นต้น ทางทีมงานจะทำการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

 • 7 + 93 =