การทดสอบพลาสติกตามมาตรฐาน

กราฟลักษณะการเสียหายของพลาสติก type a

จุดคราก (yield point) ความเค้นสูงสุด (maximum stress) และการแตกหักของชิ้นงานตัวอย่าง (specimen break) โดยกราฟแบบชนิด type a ตามมาตรฐาน EN ISO 527-1 และ ASTM D638 ในมาตรฐาน EN ISO 527-1 และมาตรฐาน  ASTM D638 การประเมินคุณสมบัติการเสียหายของวัสดุได้ถูกนิยามตามลักษณะของเส้นกราฟที่ได้ผลจากการทดสอบ โดยมาตรฐาน ISO 527-1 ได้อธิบายประเภทของเส้นกราฟที่แตกต่างกันสี่ประเภท ได้แก่ type a b c และ d ในขณะที่มาตรฐาน ASTM D638 ได้อธิบายชนิดกราฟไว้เป็นสามแบบคือวัสดุที่มีจุดคราก (yield point) กับวัสดุที่ไม่มีจุดคราก ประเภทของเส้นกราฟชนิด a ของวัสดุเปราะ (Curve type a for brittle materials) เส้นโค้งประเภทนี้ปกติมักจะเกิดขึ้นกับวัสดุประเภท Filled […]

โมดูลัสความยืดหยุ่นจะอธิบายความแกร่ง (Stiffness) ของพลาสติก โดยค่านี้จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเป็นอย่างมาก เช่น ความเร็วของแรงกระทำ อุณหภูมิและประวัติของชิ้นงานตัวอย่าง และยังมีความสัมพันธ์กับความชันของกราฟเส้นโค้งของ ความเค้น ความเครียดด้วย เนื่องจากในพลาสติกหลายประเภท ความชันนี้ไม่ได้แสดงเป็นเส้นตรง ผลลัพธ์นี้จึงขึ้นอยู่กับว่าความเครียดตัวใดที่ได้รับการพิจารณา วิธีการของมาตรฐาน  ISO 527-1 ตำแหน่งของโมดูลัสความยืดหยุ่นได้รับการจัดทำเป็นมาตรฐานใน ISO 527-1 โดยทำการนิยามว่าค่าดังกล่าวนั้นจะได้รับการพิจารณาหาในช่วงระหว่างค่าการยืดตัวที่ 0.0005 และ 0.0025 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่าความเครียดของชิ้นงานตัวอย่างที่ 0.05% และ 0.25% ซึ่งการคำนวณหาค่าดังกล่าวสามารถทำได้ในลักษณะ เส้นตัด (Secant) ดังนั้นจึงเป็นการคำนวณในลักษณะของระหว่างสองจุด การคำนวณแบบการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) ที่จะนำจุดที่วัดทั้งหมดในพื้นที่มาพิจารณา และดำเนินการผ่านเครื่องทดสอบที่ทันสมัยที่ถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์จึงให้ค่าทางสถิติที่น่าเชื่อถือมากขึ้น   วิธีการของ ASTM D 638 ในมาตรฐานนี้จะไม่มีการกำหนดขอบเขตของความเครียดสำหรับการพิจารณาหาค่าโมดูลัส อย่างไรก็ตาม มาตรฐานนี้จะแยกความแตกต่างระหว่างโมดูลัสความยืดหยุ่น ซึ่งจะถูกพิจารณาหาในพื้นที่เส้นตรงของไดอะแกรมความเค้นความเครียด และโมดูลัสซีแคนท์ (Secant  Modulus) โมดูลัสความยืดหยุ่น (Elastic Modulus) สำหรับวัสดุที่แสดงความชันเป็นเส้นตรงในไดอะแกรมความเค้นความเครียด เส้นโค้งที่มีความชันสูงสุดจะถูกนำมาใช้และโมดูลัสความยืดหยุ่นจะได้รับการพิจารณาหาผ่านเส้นนี้ซึ่งถือเป็นวิธีที่ควรดำเนินการ โมดูลัสซีแคนท์ (Secant  Modulus) […]