การทดสอบความแข็งยาง

Indenter Dimension Shore A

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่านในหัวข้อนี้เราจะมาดูข้อมูลเรื่องพารามิเตอร์สำหรับการสอบเทียบเครื่องวัดความแข็งอย่างจริงจังให้เป็นไปตามพารามิเตอร์ที่บอกไว้ในมาตรฐาน ASTM D 2240 และ ISO 7619 โดยเราจะอ้างอิงจากใบรับรองการสอบเทียบที่ออกโดย ผู้ผลิตเครื่องวัดความแข็งยี่ห้อ Bareiss ซึ่งได้รับการรับรองจาก DAkks หรือ Deutschen Kalibrierdienst หรือย่อๆ ว่า DKD เรามาดูกันก่อนว่า DAkks คือใคร ? DAkkS เป็นหน่วยงานการรับระดับชาติสำหรับประเทศเยอรมนี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการในเรื่องของการให้รับรองแต่เพียงผู้เดียวในประเทศเยอรมนี ซึ่งในการรับรองนั้นมีทุกประเภทของอุตสาหกรรมรวมถึงการให้การรับรองห้อง Lab สำหรับทดสอบและห้องปฏิบัติการสำหรับสอบเทียบ โดยจะทำงานร่วมกันกับคณะร่างมาตรฐานของยุโรปคือ EN ISO ทำให้ความน่าเชื่อถือและความเคร่งครัดในเรื่องการให้การรับรองเครื่องมือนั้นถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูงมากเลยทีเดียว พารามิเตอร์สำหรับสอบเทียบ Shore A มีอะไรบ้าง ขนาดมิติของหัวเข็ม (Dimension) ตาม ASTM D 2240 และ ISO 7619 ตามมาตรฐานแล้วหัวเข็มของ Shore A จะต้องมีขนาดดังรูปอ้างอิง แน่นอนหากขนาดของหัวเข็มผิดไปต้องส่งผลกระทบกับค่าการทดสอบ โดยทั่วไปแล้วหัวเข็ม Shore A จะไม่หักแต่จะถูกบี้เข้าไปด้านในทำให้ด้านที่เป็นคางหมูนั้นมีขนาดผิดเพี้ยนไป ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นคือหากว่าเราใช้เครื่องวัดที่ความแข็งสูงมาก 80 – 100 […]