การประชุมวิชาการ การวัดแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (NMS 2016) ถูกจัดขึ้นครั้งนี้เป็นปีแรก โดยฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ภายใต้กิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา วัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุมครั้งนี้ เพื่อให้มีเวทีในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการวัด ระหว่างบุคลากรของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บุคลากรของภาคการศึกษา และบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ สาขาการวัดที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ เน้นในส่วนของมาตรวิทยาเชิงกลเป็นหลัก อันได้แก่ มวล ความหนาแน่น แรง แรงบิด ความแข็ง ความดัน สุญญากาศ การไหล และแรงโน้มถ่วงโลก นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมในสาขาการวัดเรื่องการสั่นสะเทือน และการวัดทางด้านมิติ

สถานที่จัดการประชุม

วันที่ 1 – 2 กันยายน 2559
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
3/4 – 5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม
นายทัศนัย แสนพลพัฒน์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการความแข็ง และห้องปฏิบัติการแรงบิด หัวหน้าคณะทำงาน NMS 2016
โทรศัพท์ 02-577-5100 ต่อ 2236 โทรสาร 02-577-3658
อีเมล NMS2016@nimt.or.th
เว็บไซต์ http://www.nimt.or.th

NIMT Map

ผู้สนับสนุน

บริษัท เอสซีเอส อินสทรูเมนท์ จำกัด
178/57 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 33 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 ประเทศไทย
โทร:        +66 (0) 2 024 8472 – 4
แฟกซ์:    +66 (0) 2 024 8471
อีเมลล์:    service@scsinstruments.co.th

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *