จากหัวข้อที่แล้วได้พูดถึงการสุ่มตัวอย่างเม็ดพลาสติกเพื่อทำการตรวจสอบ incoming material ด้วยวิธีตรวจสอบอัตราการหลอมไหลของพลาสติกจากเครื่องวัดอัตราการหลอมไหลหรือ Melt flow indexer ในส่วนของหัวข้อนี้เราจะดูการทดสอบแรงดึงด้วยเครื่อง (universal testing machine – UTM) เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ได้จากการนำเม็ดพลาสติกผ่านกระบวนการผลิตและออกมาเป็นเส้นเทปไปจนถึงการสานเป็นกระสอบ

ตัวอย่างเส้นเทป

 1. การทดสอบเส้นเทป
  หลังจากเม็ดพลาสติกผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นเส้นเทปเล็กๆ แล้ว เราจะต้องนำชิ้นงานสุ่มมาเพื่อทดสอบแรงดึงของผลิตภัณฑ์ในขั้นนี้ด้วยครับจึงจะแน่ใจได้ว่าเครื่องผลิตเรายังอยู่สภาวะการผลิตที่ดีครับ โดยมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการทดสอบแรงดึงและระยะยืดของเส้นเทปคือ ISO 2062, DIN 538834 โดยขั้นตอนก่อนอื่นคือ– วัดขนาดเส้นเทป ด้วย scale magnifier และ thickness gauge เพื่อวัดขนาดความกว้างและความหนาของเทปตามลำดับ
  – Tap count โดยใช้ yarn reel และนำเทปที่หมุนได้ไปชั่งที่ yarn balance เพื่อวัดน้ำหนักและบันทึก
  – ทดสอบแรงดึงของเส้นเทปตามมาตรฐาน จะต้องเตรียมชิ้นงานให้มีระยะ free clamping หรือระยะห่างของตัวจับชิ้นงาน คือ 500 mm และใช้ความเร็วในการดึงอยู่ที่ 250 mm/min การทดสอบเส้นเทปนี้ค่าที่ต้องการคือ ค่าแรงสูงสุด, ค่าแรง cN/dtex, ค่าระยะยืดสูงสุดรายงานผลเป็น %

  IMG_1693
  ตัวอย่างเส้นเทปที่เตรียมเรียบร้อยก่อนทดสอบแรงดึง
  เมื่อพร้อมแล้วก็จัดการปรับระยะห่างของ grip ให้ได้ 500 mm ใส่ชิ้นงานและทดสอบเริ่มทดสอบกันเลยgrip ลม 200N   IMG_7177     IMG_7176
  ตัวอย่างการจับชิ้นงานและพฤติกรรมการขาดของชิ้นงานเทป ในการทดสอบทุกๆ ครั้งผู้ทดสอบควรสังเกตการขาดของชิ้นงานของตัวเองเพื่อพิสูจน์ความเหมาะสมกับปากจับว่ามีการสึกหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ เส้นเทปบางชนิดมีความมันและตัวจับอาจจะไม่สามารถจับได้ ดังนั้นแล้วการเลือกปากจับให้เหมาะสมกับชนิดของเทปควรได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนIMG_7178
  ตัวอย่างปากจับชิ้นงานของ Zwick ซึ่งเป็นแบบที่เรียกว่า Vulkollan corrugated
 2. การทดสอบเทปที่สานเป็นกระสอบแล้ว
  เมื่อนำเส้นเทปเข้าเครื่องสานเป็นกระสอบเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะทำการเคลือบผิวด้วยฟิมล์และพลาสติกก็ควรจะต้องทำการทดสอบความแข็งแรงด้วยการทดสอบการดึงตามมาตรฐาน (EN ISO 13934, DIN 53857) ในลักษณะการทดสอบแบบนี้จะต้องตัดชั้นงานขนาด 350 mm x 80 mm  ในการตัดให้เผื่อระยะขอบและทำการลอกขอบด้านข้างด้านบนออกเพื่อให้มีขนาดเท่ากับขนาด 350 mm x 50 mmFabric strength test  strip fabric strength test  strip fabric strength test strip fabric strength test
  ภาพตัวอย่างชิ้นงาน และลักษณะการจับชิ้นงาน ปากจับชิ้นงานต้องเป็นปากจับแบบฟันปลาหรือปิรามิตเพื่อให้ฟันจิกชิ้นงานให้มีความมั่นคงในการจับไม่ลื่น และหน้ากว้างของการจับจะต้องมีขนาด 50 mm ตามขนาดความกว้างของชิ้นงานด้วยการทดสอบแบบนี้เป็นการทดสอบที่เรียกว่า Strip Test ตามมาตรฐาน EN ISO 13934, DIN 53857 โดยระยะห่างระหว่างปากจับคือ 200 mm และความเร็วในการทดสอบเท่ากับ 100 mm/min การทดสอบนี้จะรายงานผลค่าแรงสูงสุด, ระยะยืดที่แรงสูงสุด และระยะยืดที่ชิ้นงานขาดหมดทุกเส้นstrip fabric strength test
  ตัวอย่างชิ้นงานที่ทดสอบเสร็จแล้ว โดยจะต้องทดสอบให้ขาดทุกเส้นเทปเพื่อหาค่าระยะยืดที่ยืดได้มากที่สุด

จากข้อมูลข้างต้นเป็นการทดสอบจริงกับชิ้นงานของลูกค้าโดรการใช้เครื่อง UTM โมเดล Zwicki ขนาด 2.5 kN ยี่ห้อ Zwick/Roell พร้อมอุปกรณ์ชุดจับหรือ Specimen grip ที่มีปากจับ Vulkollan corrugated สำหรับชิ้นงานเส้นเทป และปากจับแบบฟันปิรามิตขนาดความถี่ 0.7 mm สำหรับชิ้นงานกระสอบสาน รวมถึงชุดโปรแกรม testXpert II ที่มีโปรแกรมเฉพาะสำหรับทดสอบเส้นเทปและกระสอบสานตามมารตรฐาน EN, ISO, DIN

สนใจและแนะนำการใช้งานได้ที่ : Contact us