การทดสอบการไหลของพลาสติกสำหรับถุงกระสอบสาน

กระสอบสาน

ในกระบวนการผลิตถุงกระสอบสานนั้นมีขั้นตอนย่อยๆ หลายกระบวนการซึ่งได้แก่ การคัดเลือกเม็ดพลาสติกและการผสมเม็ดพลาสติก, การผลิตเส้นเทป, การทอหรือสานกระสอบ, การเคลือบกระสอบ, การพิมพ์, และการตัดเย็บ ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้จะมีการควบคุมคุณภาพอยู่ในตัวของมันเอง ดังนั้นแล้วเราจะเข้ามาดูว่าการควบคุณคุณภาพอะไรที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง Universal Testing Machine และ Melt Flow Indexer บ้าง

เรื่องของกระบวนการของการคัดเลือกเม็ดพลาสติกและการผสมสีต่างๆ

ในส่วนกระบวนการนี้การควบคุมคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายคือเครื่องทดสอบการหลอมไหลของพลาสติก (Melt Flow Indexer) โดยเมื่อผู้ผลิตได้รับเม็ดพลาสติกที่ผสมแล้วพร้อมค่าทดสอบที่ได้จากผู้ผลิตเม็ดพลาสติก วิธีการตรวจสอบคุณภาพคือ ทำการตรวจสอบความชื้นของพลาสติกก่อน จากนั้นจึงคัดนำตัวอย่างไปทดสอบอัตราการหลอมไหลของพลาสติกด้วยเครื่อง Melt Flow Indexer โดยมาตรฐานการทดสอบที่เกี่ยวข้องคือ ISO 1133, JIS K 7210, ASTM D 1238 และ ASTM D 3364 สำหรับพลาสติกชนิด PVC ซึ่งการทดสอบ Melt Flow แบ่งออกเป็นหลาย Method ดังนี้
เครื่องทดสอบพลาสติก

 

การทดสอบ melt flow index แบบ Method A: MFR – melt mass-flow rate

In this method the extrudates are cut off at uniform time-intervals and their mass is then determined on analytical scales. The test result is the extruded mass per unit of time, usually stated in g/10 min The quality of the MFR result obtained is dependent on the accuracy of the cutting times and the weighed mass. When low MFR values are involved, manual cutting is only recommended if long cutting times are used.

เครื่อง CFlow

การทดสอบ melt flow index แบบ Method B: MVR – melt volume flow rate


This method requires the extrusion plastometer / melt flow index tester to be equipped with a piston transducer. The MVR result is the extruded material volume per unit of time and is expressed in cm³/10 min. It is calculated from the distance that the piston travels per unit of time. A significant advantage of this method is the elimination of mechanical cutting. With synchronized travel-time values high accuracy can be achieved, even with short measuring times and short piston-travel. This enables up to 40 individual measurements from one barrel filling, depending on the material involved, accuracy requirements and MVR result.

เครื่อง Mflow

การทดสอบ melt flow index แบบ Method C – ASTM D1238

Most commonly used are dies with a height of 8.00 mm and a bore diameter of 2.095 mm. For measurement of MFR values greater than 75 g/10 min the standards recommend a ‘half-height / half-bore-diameter’ die with dimensions 4.00 / 1.050 mm. This is designated as Method C in ASTM D1238.

 เครื่อง Mflow

การทดสอบ melt flow index แบบ Method D – ASTM D1238: multi-stage tests


With many polyolefins it is usual to state the MVR value for different load-levels and determine the flow-rate ratio (FRR). This requires measurements from several fillings when simple extrusion plastometers are used. Extrusion plastometers equipped with an automatic load-change unit can measure multiple load-levels from a single filling.

เครื่อง Aflow

ข้อมูลเพิ่มเติม : Zwick Melt Flow Indexer