เครื่องทดสอบไดนามิค Dynamic Fatigue Tester

HTM high-speed testing machines 25 to 160 kN

เครื่องทดสอบการกระชากความเร็วสูง (HTM high-speed testing machines) ขนาด 25 kN ถึง 160 kN

HA series: 50 to 500 kN

เครื่องทดสอบไดนามิก ความล้าแบบ servo hydraulic ชนิด actuator อยู่ด้านล่าง ขนาด 50 kN ถึง 500 kN

Vibrophores for determination of durability

เครื่องทดสอบความล้า (fatigue) ความถี่สูง ด้วยระบบ electromagnetic resonance ขนาด 5 kN - 1000 kN

HC series: 10 to 25 kN

เครื่องทดสอบไดนามิค ความล้าแบบ servo-hydraulic ขนาด 10 - 25 kN

HB Series: 50 to 2500 kN

เครื่องทดสอบไดนามิก ความล้าแบบ servo hydraulic ชนิด actuator อยู่ด้านบน ขนาด 50 kN ถึง 2500 kN