ประชาสัมพันธ์การอบรม

Announcement_NMS2016_17 6 59-1

การประชุมวิชาการ การวัดแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (NMS 2016) ถูกจัดขึ้นครั้งนี้เป็นปีแรก โดยฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ภายใต้กิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา วัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุมครั้งนี้ เพื่อให้มีเวทีในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการวัด ระหว่างบุคลากรของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บุคลากรของภาคการศึกษา และบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ สาขาการวัดที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ เน้นในส่วนของมาตรวิทยาเชิงกลเป็นหลัก อันได้แก่ มวล ความหนาแน่น แรง แรงบิด ความแข็ง ความดัน สุญญากาศ การไหล และแรงโน้มถ่วงโลก นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมในสาขาการวัดเรื่องการสั่นสะเทือน และการวัดทางด้านมิติ สถานที่จัดการประชุม วันที่ 1 – 2 กันยายน 2559 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 3/4 – 5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย ติดต่อสอบถาม นายทัศนัย แสนพลพัฒน์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการความแข็ง และห้องปฏิบัติการแรงบิด หัวหน้าคณะทำงาน NMS 2016 โทรศัพท์ 02-577-5100 […]