เครื่องวัดความแข็งยาง Hardness Tester Rubber

เครื่องวัดความแข็งยางแบบ IRHD M, N, L , H

เครื่องวัดความแข็งยางในแบบ IRHD ชนิด [ IRHD Micro (M), Normal (N), High (H), Low (L) ]

ยางมาตรฐาน Standard Reference Plates

ยางมาตรฐานสำหรับตรวจสอบเครื่องวัดความแข็งยาง [ Shore , IRHD, VLRH ]

เครื่องวัดความแข็งยางแบบเข็ม Durometer รุ่น HP

อุปกรณ์วัดความแข็งยางแบบเข็ม Analog hardness tester (Durometer HP) สามารถวัดความแข็งยางในหน่วย Shore A, A0, B, 0, C, Asker C, D, D0, 00, 000, 000S, E, L/c ใช้วัดความแข็งของวัสดุได้ตั้งแต่ ซิลิโคน โฟม ยางฟองน้ำ ยางธรรมชาติ ยางผสม จนถึงพลาสติกแข็ง ทั้งนี้แล้วต้องเลือกหน่วยให้เหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการทดสอบ

เครื่องวัดความแข็งยางแบบดิจิทอลรุ่น HPE II

เครื่องวัดความแข็งยางแบบ Digital Hardness Tester รุ่น HPE II ใช้วัดความแข็งยางในหน่วย Shore A, A0, B, 0, C, D, D0, 00, 000, 000S, E, L/c สามารถวัดความแข็งของวัสดุได้ตั้งแต่ ซิลิโคน โฟม ยางฟองน้ำ ยางธรรมชาติ ยางผสม จนถึงพลาสติกแข็ง ทั้งนี้แล้วต้องเลือกหน่วยให้เหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการทดสอบ

เครื่องวัดความแข็งยางแบบอัตโนมัติรุ่น “Digitest II”

เครื่องวัดความแข็งยางแบบอัตโนมัติ Automatic hardness tester รุ่น Digitest II สามารถใช้วัดความแข็งในหน่วย Shore A, Shore O, Shore C, Shore D, Shore DO, Shore OO, Shore E, Micro Shore A, Micro Shore D, Shore AM/M, IRHD Low (L), IRHD Normal (N), IRHD Micro (M), IRHD High (H), VLRH ใช้วัดความแข็งของวัสดุจำพวกซิลิโคน โฟม อิลาสโตเมอร์ จนถึงพลาสติกแข็ง ทั้งนี้แล้วต้องเลือกหัวทดสอบให้เหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการทดสอบ