เครื่องทดสอบแรง Universal Testing Machine (UTM)

เครื่องทดสอบแรงขนาด 5kN – 50kN รุ่น Proline

เครื่องทดสอบแรงเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine) ชนิดสองแขน (Proline Series) รองรับแรงทดสอบได้ตั้งแต่ 5kN - 50kN เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบวัสดุโฟม ยาง ชิ้นส่วนพลาสติก และการทดสอบแรงยึดติดต่างๆ

เครื่องทดสอบแรงขนาดไม่เกิน 5kN รุ่น Zwicki

เครื่องทดสอบแรงเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine) ชนิดแขนเดียว (single column) รองรับแรงทดสอบได้ตั้งแต่ 500N - 5kN เหมาะสำหรับการทดสอบยาง เทป ฟิมล์บาง และอุปกรณ์ชิ้นส่วนเล็กๆ

เครื่องทดสอบแรงขนาด 5kN – 250 kN รุ่น Allround

เครื่องทดสอบแรงเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine) ชนิดสองแขน (Allround Series) รองรับแรงทดสอบได้ตั้งแต่ 5kN - 250kN เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบวัสดุเหล็ก พลาสติก ชิ้นส่วนยานยนต์ และการทดสอบที่ซับซ้อนภายใต้การควบคุมอุณหภูมิ