เครื่องทดสอบอัตราการไหล Melt Flow Tester

เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น Cflow (Method A)

เครื่องทดสอบการหลอมไหลรุ่น Cflow เป็นเครื่องทดสอบตามมาตรฐาน ISO 1133, ASTM D1238, ASTM D3364, และ JIS K 7210 สามารถวัดค่า Melt Mass Flow Rate (MFR)

เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น Mflow (Method A,B,C)

เครื่องทดสอบการหลอมไหลรุ่น Mflow เป็นเครื่องทดสอบตามมาตรฐาน ISO 1133 และ ASTM D1238 Procedures A, B, และ C สามารถวัดค่า Melt Mass Flow Rate (MFR) และค่า Melt Volume Flow Rate (MVR)

เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น Aflow (Method A,B,C,D)

เครื่องวัดการหลอมไหลรุ่น Aflow (Fully automated Aflow extrusion plastometer) สามารถทดสอบตามมาตรฐาน ISO 1133, ASTM D1238 (Procedures A, B, C, D), ASTM D3364, JIS K 7210 สามารถใช้วัดค่า Melt Mass Flow Rate (MFR) ค่า Melt Volume Flow Rate (MVR) และค่า Multiple Weight Melt Flow (MMF)