เครื่องวัดแรงกระแทก Impact Tester

เครื่องทดสอบแรงกระแทกขนาด 750 จูน

เครื่องทดสอบแรงกระแทกสำหรับวัสดุที่แรงกระแทกต่ำกว่า 750 จูน

เครื่องทดสอบแรงกระแทกขนาด 450 จูน

เครื่องทดสอบแรงกระแทกสำหรับวัสดุที่แรงกระแทกต่ำกว่า 450 จูน

HIT pendulum impact testers

เครื่องทดสอบแรงกระแทกสำหรับวัสดุที่แรงกระแทกต่ำกว่า 50 จูน