เครื่องวัด Rise High โฟมแบบ Automatic / Rayong / 2017