เครื่องทดสอบความล้าลวดเหล็กตีเกลียว / Rayong / 2018