ทดสอบแรงดึง ISO 6892-1, ASTM E8 / Stainless Sheet / 2017