เครื่องวัดแรงดึงกระสอบสานพลาสติก / Ratchaburi / 2015